អាប៊ុលជាប់ផុងក្នុងភក់ - bulldozer stuck in deep mud & recovery

Share
Embed
 • Loading...
 • Published on:  Saturday, January 4, 2020
 • ទស្សនាវីដេអូ ពីសកម្មភាពអាប៊ុលជាប់ផុងក្នុងភក់ និងរើចេញពីភក់បានសម្រេចដោយ អេស្កាវ៉ាទ័រ ។

  bulldozer stuck in deep mud & recovery.

  Website:
  https://www.khmer5555.com/
  Facebook:
  https://web./Construction...
  Blogger:
  https://construction-cambo.blogspot.com/

  មានវីដេអូ គ្រឿងចក្រធ្វើការ ទំនាក់ទំនង :
  Gmail:


  #ConstructionCambodia #គ្រឿងចក្រអភិវឌ្ឃន៍កម្ពុជា

Comment