Chuyện Linh Ứng của Niệm P.H.Ậ.T HT. Thích giác Hạnh giảng-

Share
Embed

Comment

 • duong hung

  duong hung

   7 days ago

  A di đà phật

 • Cẩm Thanh

  Cẩm Thanh

   7 days ago

  Nam Mô A Di Đà Phật

 • Quoi Tran

  Quoi Tran

   7 days ago

  Câu chuyện hay và cảm động quá thưa Thầy !

 • YEN BERRY

  YEN BERRY

   7 days ago

  CON XIN THAY GIUP CON CACH GIUP NGUOI THAN TRONG GIA DINH CUA CON NIEM PHAT DE DUOC CUOC SONG BINH AN VA KHOE MANH AN LAC...VI NGUOI TRONG GIA DINH CUA CON CO NGUOI THICH NIEM PHAT VA CO NGUOI THI THICH LO SO CHUYEN CHUA XAY RA VA DA NGHI NGO NGUOI XUNG QUANH LA KE XAU DOI VOI CHINH MINH ,VAY CON PHAI LAM SAO DE GIUP NGUOI CO SUY NGHI TIEU CUC QUA NHU VAY ...CON XIN THAY CHI GIUP CHO DUOC HIEU THEM,,,CON CAM ON THAY NHIEU LAM AH...A DI DA PHAT...!

 • YEN BERRY

  YEN BERRY

   7 days ago

  A DI DA PHAT

 • giải trí game Ho hoàng

  giải trí game Ho hoàng

   14 days ago

  Nam mô a di đà phật

 • Hưng Nguyễn

  Hưng Nguyễn

   14 days ago

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 • Huong Huynh

  Huong Huynh

   14 days ago +1

  Nam mô a di đà phật

 • minh nguyệt đỗ

  minh nguyệt đỗ

   14 days ago +1

  Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.

 • Phamtranchi Pham

  Phamtranchi Pham

   14 days ago

  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!

 • Tịnh Pháp

  Tịnh Pháp

   14 days ago +1

  Nam mô a mi đà phật 🙏

 • Lê Hồng Sơn

  Lê Hồng Sơn

   14 days ago +2

  Nam mô A Di ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏

 • Hong Vu

  Hong Vu

   21 days ago

  Nam mo a di da phat

 • Giang Vlogs

  Giang Vlogs

   21 days ago +4

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam Mô A Di Đà Phật

 • Men Le

  Men Le

   21 days ago

  Nam mo a di da phat

 • KuTu Kids

  KuTu Kids

   21 days ago +2

  nam mô adida phật

 • Thanh Hải Dương

  Thanh Hải Dương

   21 days ago +2

  Hòa thượng la giáo thọ cua con 20 nãm trươc

 • Nguyen Thi

  Nguyen Thi

   21 days ago +1

  NAM MO A DI DA PHAT

 • Tiến Lan

  Tiến Lan

   21 days ago +2

  Nam mô a di đà phật

 • HONGNHAN TRAN

  HONGNHAN TRAN

   21 days ago +2

  A DI DA PHAT!.