2019 HT Thích Giác Hạnh Thuyết Giảng tại ni viên long hoa

Share
Embed

Comment

 • Hung Le

  Hung Le

   1 months ago

  Cho thay cai gia micoro de thay cam kho qua

 • Thivan Lee

  Thivan Lee

   2 months ago

  Bài giảng của thầy hay quá mình nghe mà chân tóc cứ dựng ngược lên bài giảng của thầy suất sắc và thiết thực quá

 • Bong Tran

  Bong Tran

   2 months ago

  Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật . A di Đà phật

 • hoang khau

  hoang khau

   2 months ago

  fôyk

 • TÂM MIỀN TÂY

  TÂM MIỀN TÂY

   2 months ago +1

  Chào bạn mình đã ghé thăm kênh của bạn rồi bạn ủng hộ lại mình nhé

 • Trong Nhat Nguyen

  Trong Nhat Nguyen

   2 months ago

  Có quý phật tử nào biết sđt của thầy cho mình xin với

 • Hưu Lôc Đinh

  Hưu Lôc Đinh

   2 months ago +1

  Nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏

 • Quy Luong

  Quy Luong

   3 months ago

  🙏🙏🙏🙏nam mo a di đa phâtt

 • Quy Luong

  Quy Luong

   3 months ago

  🙏🙏🙏🙏nm

 • Quy Luong

  Quy Luong

   3 months ago

  🙅‍♂️🙏🙏🙏🙏🙏nma

 • Quy Luong

  Quy Luong

   3 months ago

  Nanm mioo

 • Quy Luong

  Quy Luong

   3 months ago

  💴💰💷💶💵💴💰💷💶💵💴💰💷💶💵💴💰💶💶💵💵🕯🕯📙📙📘🕯🕯🍓

 • Quy Luong

  Quy Luong

   3 months ago

  📙📹🕯💴💴💰💷💶💵💰💰💰💰💰🕯📙📘🕯📺📺🎥💴💰💷💵💶💴💴💴💰💷💵💴💴💰💷💶💵💰💴🕯💶💵💵💷💴💰💷💶💵📗💷💰💰💴💰💷💶💵💷💰💰💴💰💷💵💵💶💷💰💴💴💴💰💰💶💶💵💶💷💰💰💴💰💷💶💵📘💷💰💰💡💰🕯📘📗📗📗💷🕯🕯💰

 • Quy Luong

  Quy Luong

   3 months ago

  👴👴🎤🎤👴👴🎙🎙🧓🧓🚣‍♂️🤮👴🚣‍♂️🙌🙏🙏🤲🤲🚑🚞🚞

 • Quy Luong

  Quy Luong

   3 months ago

  👂🎻🎤🎤🎤🎸🎙🎙🎙🤮🤮👴🧓🧓👩‍⚖👨‍🔧👩‍🍳👩‍🔧

 • Quy Luong

  Quy Luong

   3 months ago

  🙏🙏🙏🙏🙏👌🚍🚞🚑🚓🚔🚣‍♂️🚣‍♀️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️🚽

 • Quy Luong

  Quy Luong

   3 months ago

  🤴👸🎅🤶🙎‍♂️🙎‍♀️🧖‍♀️🧖‍♂️🖕👇✌🤞🖖🤘🤙🖐✋👌👎✊✊👊🤛🤜🤚👋🤟✍👏👐🙌🤲🙏🙏🙏🤝🤝💅💅👂👂

 • Quy Luong

  Quy Luong

   3 months ago

  🤴🏘🏘🏘🏘🏤🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏰🗽🗼🏯🕍🕌⛩⛺🌁🚈🚎🚐🚝🚞🚋🚌🚍🚐🚑🚒🚓🚔🎰🚂🚊🚄🚅🚆🚇

 • Quy Luong

  Quy Luong

   3 months ago

  🤴🎅🤶👳‍♂️🏟🏟🏘🏘🏘🏘🏙🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏘🏰⛩🏰🏰🏯🕌🕍

 • Quy Luong

  Quy Luong

   3 months ago

  🎩👒👗👔👕👖🧣🧦👓👢👠👟👞👝👓💏💎💍👟👞👝👗👶🧒👦👧🧑👨👩👴🧓👵👨‍⚕️👩‍⚕️👨‍🎓👩‍🎓👨‍🏫👨‍⚖👨‍⚖👩‍⚖👨‍🌾👩‍💼👩‍🍳👨‍🏭😐😐🤴👸👰🤰🤱👼🎅🤶🧙‍♂️🧙‍♀️🧚‍♂️🧚‍♀️🧛‍♂️🧛‍♀️🧜‍♂️🧜‍♂️🧜‍♀️🧝‍♂️🧝‍♀️🧞‍♂️🧞‍♀️🧟‍♂️🙍‍♂️🙍‍♂️🧟‍♀️🙍‍♂️🙍‍♀️🙎‍♂️👨‍🔬👩‍🔬👩‍💻👩‍💻👨‍🎤💂‍♀️👷‍♂️👷‍♀️🤴👳‍♂️👳‍♂️